Checklist invoering DrinkWater

Bij het maken van een overstapplan heb je als school alle vrijheid om de overstap op DrinkWater op eigen wijze invulling te geven. Deze checklist is gemaakt om u bij het bedenken en maken van het overstapplan te helpen.

 

Maak een plan dat past bij jouw school

Begin met het schoolteam. Vind het juiste ‘haakje’ voor jullie school. Zijn er veel kinderen met een ongezonde leefstijl? Zijn er veel kinderen met een slecht gebit? Is het team actief op het thema duurzaamheid? Etc. Neem de tijd om iedereen mee te krijgen.

Informeer en inspireer het team over water drinken en bedenk met elkaar leuke ideeën voor de overstap (tip: gaat de school over vanuit duurzaamheid? Verzamel dan een week lang alle pakjes drinken. Wat een berg!). Betrek hier ook de Gezonde Schooladviseur en/of JOGG-regisseur bij.

Maak samen afspraken over praktische zaken en bekijk ook goed de richtlijnen over het hygiënsche gebruik van DrinkWater bidons.

Communiceer over water drinken. Waarom doet de school het? Wat betekent dit voor ouders? Informeer de ouderraad, ouders,  kinderen, collega’s en de JOGG-regisseur. Bekijk hier een voorbeeldstuk voor in de nieuwsbrief en gebruik het JOGG DrinkWater logo voor herkenbare communicatie.

Creëer een duidelijk startmoment. Na een vakantie, of naar aanleiding van Kraanwaterdag of een andere lesweek. Organiseer een leuke ‘kick-off’. Uw JOGG-regisseur kan hierbij helpen. 

Maak bestaande kranen (of waterkoelers) zichtbaar en aantrekkelijk. Geen goede voorzieningen? Laat (eventueel via een subsidieregeling) een watertappunt plaatsen. Een goed, robuust en modern watertappunt vind je op www.KraanWaterTapPunt.nl

 

Zorg dat er over een jaar nog steeds water wordt gedronken.

Neem water drinken op in beleid & regelgeving. Stimuleer het drinken van water tijdens de lessen, maar ook tijdens (sport)activiteiten. Bespreek dit tijdens de intake gesprekken met nieuwe leerlingen én ouders. 

Communiceer regelmatig over het waterbeleid, bijvoorbeeld na de vakanties.

Ga aan de slag met het Vignet Gezonde School. De beschikbaarheid van water is één van de criteria voor het deelvignet Voeding.

Laat u adviseren door de lokale GGD en andere partijen, zoals het waterbedrijf in jouw regio.

JOGG DrinkSchoolWater - DrinkWater 02